DET ÄR VI SOM SÄLJER BÅTAR, SÅVÄL HELA SOM i DELAR.
DET ÄR Vi SOM TAR HAND OM BÅTARNA iNGEN VILL HA.
DET ÄR Vi SOM GÖR DEM TiLL BÅTARNA ALLA ViLL HA!

 

Marinskroten i Göteborg är en bifirma till Utbildningsrederi AB.  Idén kom utav att vi erbjöds alltför många båtar som var i så dåligt skick att de inte var möjliga att renovera, det enda som återstod var skrotning.

Vi källsorterar allt. Delar av såväl trä som metall återanvänds vid renoveringarbeten eller säljs. 
De gamla båtarna lever vidare med andra ord; man kan säga att de blev "organ-donatorer" , då deras delar o detaljer återanvänds i friska båtar.
Övrigt går till destruktion eller värme.